„Niezniszczalna Ukraina” i Opti Taxi: pomóżmy naszym dzieciom w Polsce! Kijów

07.09.2022
„Niezniszczalna Ukraina” i Opti Taxi: pomóżmy naszym dzieciom w Polsce! Kijów


Ostatnie 6 miesięcy stało się najtrudniejszymi w najnowszej historii Ukrainy. W tym czasie dziesiątki milionów Ukraińców stanęło przed wyzwaniami, które na zawsze zmieniły nasze codzienne życie i światopogląd.


Ale te testy uczyniły nas nie tylko silniejszymi, ale także bardziej empatycznymi i nauczyły nas zjednoczyć w celu przetrwania i zorganizowania nowego życia dla siebie i innych. Dlatego na samym początku wojny powstała fundacja charytatywna „Niezniszczalna Ukraina”.


„Pierwsza ukraińska szkoła w Polsce”: historia, misja i cele szeroko zakrojonego projektu


Fundacja Niezniszczalna Ukraina oraz projekt „Pierwsza ukraińska szkoła w Polsce” powstały w marcu 2022 roku. Fundację założyła Victoria Gnap, ukraińska przedsiębiorczyni i filantropka.


Projekt zrodził się z pilnej potrzeby zapewnienia edukacji ewakuowanym dzieciom z Ukrainy, które uciekając przed wojną znalazły schronienie w Polsce. Według UNICEF od początku wojny do Polski wyjechało ponad 800 tys. ukraińskich dzieci. Pod koniec semestru wiosennego, czyli do końca maja br., w polskich szkołach uczyło się około 190 tys. dzieci. Niestety, dwieście tysięcy dzieci nie jest w stanie wrócić do szkoły ani nawet skorzystać z internetu – setki ich szkół zostały doszczętnie zniszczone, a inne znajdują się pod okupacją, w strefach działań wojennych lub w strefach ataków rakietowych.


Głównym celem projektu jest zapewnienie ukraińskim dzieciom ciągłej edukacji offline, zgodnie z ukraińskim programem, który zmniejsza poziom stresu rodziców i dzieci oraz daje możliwość powrotu do normalnego życia, zagwarantowania przyszłości i uzyskania wysokiej jakości edukacji .  


W ten sposób w sierpniu 2022 r. „Pierwsza ukraińska szkoła” otrzymała od Ministerstwa Edukacji Ukrainy własną licencję na prowadzenie działalności edukacyjnej, która gwarantuje studentom i absolwentom potwierdzenie ich dyplomów w Ojczyźnie i za granicą.


Do tej pory w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie powstały trzy ukraińskie szkoły, które bezpłatnie zapewniają dzieciom wszystkie niezbędne materiały do ​​nauki. Ośrodki edukacyjne fundacji mają ukraińską kadrę pedagogiczną złożoną z nauczycieli i dyrektorów. Dodatkowo zapewniona jest nauka języka polskiego oraz rehabilitacja psychologiczna (w razie potrzeby).


Oprócz programu edukacyjnego „Pierwsza ukraińska szkoła w Polsce” posiada program rozrywkowy. Często odbywają się tu zawody twórcze i sportowe, pokazy taneczne i filmowe, koncerty i lekcje mistrzowskie, wycieczki do innych miast czy muzeów, flash moby wspierające Ukrainę i dzięki przyjaznej Polsce. Na stałe działają koła zainteresowań: taekwondo, choreografia, robotyka, dyplomacja dziecięca, klub języka angielskiego i inne.


Pomoc ukraińskim dzieciom: co możesz zrobić?


Miliony Ukraińców w Polsce zmuszone są do rozwiązania całego szeregu spraw —

od problemów materialnych po psychologiczne. Działalność i strategia rozwoju fundacji „Niezniszczalna Ukraina” i „Pierwsza Ukraińska Szkoła” pomagają kompleksowo rozwiązywać problemy.


Głównym problemem jest bariera językowa i kwestia adaptacji. Tak, Ukraina i Polska mają różne systemy edukacji. Nasze dzieci muszą cofnąć się do klasy w polskim systemie oświaty i stracić rok, co nie sprzyja ich samopoczuciu psychicznemu i wynikom w nauce.


Ale kwestie materialne są jeszcze trudniejsze do rozwiązania. Dla ukraińskich rodzin w Polsce każdy grosz jest teraz ważny. Część z nich wciąż nie ma stałych dochodów, dodatkowo pojawiły się nowe i znaczne wydatki: czynsz mieszkaniowy, nowe ubrania (wiele zostało w odzieży zimowej), opłaty za media i żywność w cenach europejskich.


We wszystkich placówkach „Pierwszej Szkoły Ukraińskiej” wydatki rodziców na dzieci są częściowo pokrywane. Każdy otrzymuje darmowe jedzenie i napoje, artykuły papiernicze, plecaki. Dodatkowo przygotowano tablice edukacyjne na nowy rok szkolny.


Projekt jest częściowo realizowany ze środków Funduszu Dziecięcego UNICEF i Fundacji Ocalić Dzieci, ale środki nie wystarczają na edukację ukraińskich dzieci i pomoc ich rodzicom.


W Polsce jest ponad 800 tys. ukraińskich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Otrzymaliśmy ponad 7000 wniosków o przyjęcie, ale w tej chwili możemy przyjąć tylko 1300-1500 dzieci... Z całą ochotą! Brakuje środków na wsparcie takiej liczby studentów. Na przykład potrzebujemy środków na realizację programów rehabilitacyjnych dla dzieci, które opuściły strefę wojny i okupacji – powiedziała prezes fundacji Victoria Gnap.


Teraz, aby zapewnić wysokiej jakości edukację ukraińskim dzieciom w Polsce, fundacja „Niezniszczalna Ukraina” potrzebuje wsparcia materialnego i informacyjnego.


Każda Twoja hrywna, dolar, euro czy złotówka zostanie przeznaczona na:

  • zakup mebli szkolnych i biurowych;
  • wyposażenie klas w sprzęt edukacyjny;
  • dostarczanie dzieciom artykułów piśmiennych i innych przyborów szkolnych;
  • organizacja żywności;
  • wynagrodzenia dla nauczycieli i innego personelu;
  • organizacja imprez sportowych i kulturalnych;
  • programy adaptacyjne i rehabilitacyjne dla dzieci dotkniętych działaniami wojskowymi;
  • wynajem lokali dla szkół;
  • i wiele więcej.

Wnieś swój wkład w przyszłość ukraińskich dzieci. Razem możemy nie tylko przetrwać te dramatyczne wydarzenia, ale także zacząć budować lepszą przyszłość, inwestując w nią już teraz! 

Facebook: @ICF.Flashlights (https://www.facebook.com/ICF.Flashlights)

Instagram: @foundation_nezlamna_ua

Telegram: https://t.me/osvita_ukraine

Website: https://nezlamna.org/


„Niezniszczalna Ukraina” i Opti Taxi: pomóż komuś, kto posuwa kraj do przodu